Xây trạm dừng chân trên “cánh đồng dung nham” Lý Sơn:

Dân phản ứng, chính quyền bảo ấn tượng

Công trình được xây dựng trên đảo Bé Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Công trình được xây dựng trên đảo Bé Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Công trình được xây dựng trên đảo Bé Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top