Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Khu phố nơi người dân phản ánh khuất tất phát tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: HC
Khu phố nơi người dân phản ánh khuất tất phát tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: HC
Khu phố nơi người dân phản ánh khuất tất phát tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: HC
Lên top