Dân ồ ạt bán tháo cá, tôm chạy bão số 5: Thương lái lợi dụng ép giá

Người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa "đứt ruột" bán tháo cá, tôm giá rẻ để chạy bão số 5. Thế nhưng, các thương lái lợi dụng câu hỏi này ép giá. Ảnh: V.G
Người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa "đứt ruột" bán tháo cá, tôm giá rẻ để chạy bão số 5. Thế nhưng, các thương lái lợi dụng câu hỏi này ép giá. Ảnh: V.G
Người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa "đứt ruột" bán tháo cá, tôm giá rẻ để chạy bão số 5. Thế nhưng, các thương lái lợi dụng câu hỏi này ép giá. Ảnh: V.G
Lên top