Dán nhãn sinh thái phương tiện giao thông: Giải pháp giảm thiểu khí ô nhiễm?

Các phương tiện cũ nát vẫn hàng ngày lưu thông trên trường. Ảnh: Thế Hoài
Các phương tiện cũ nát vẫn hàng ngày lưu thông trên trường. Ảnh: Thế Hoài
Các phương tiện cũ nát vẫn hàng ngày lưu thông trên trường. Ảnh: Thế Hoài
Lên top