Dân mong xử lý dứt điểm “khủng hoảng rác”

Người dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe. Ảnh: Giang Đông
Người dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe. Ảnh: Giang Đông
Người dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe. Ảnh: Giang Đông
Lên top