Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

Người dân miền Trung bơm nước, xúc cát để chèn chống nhà cửa, phòng tránh bão số 9. Ảnh: B.D
Người dân miền Trung bơm nước, xúc cát để chèn chống nhà cửa, phòng tránh bão số 9. Ảnh: B.D
Người dân miền Trung bơm nước, xúc cát để chèn chống nhà cửa, phòng tránh bão số 9. Ảnh: B.D
Lên top