TP.Hồ Chí Minh:

Dân lơ là đeo khẩu trang và hiểm họa lây dịch do nhập cảnh trái phép

Một số trường hợp không chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang ở công viên
Tao Đàn (quận 1, TPHCM). Ảnh: Chân Phúc
Một số trường hợp không chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang ở công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM). Ảnh: Chân Phúc
Một số trường hợp không chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang ở công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM). Ảnh: Chân Phúc
Lên top