Dân lập chốt chặn xe vào bãi rác ở Hòa Bình

Người dân ở Hòa Bình lập chốt, dựng lán chặn xe vào bãi rác. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân ở Hòa Bình lập chốt, dựng lán chặn xe vào bãi rác. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân ở Hòa Bình lập chốt, dựng lán chặn xe vào bãi rác. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top