Dân làng mừng rỡ vì nghe tin Hà Nội đồng ý cho bán cây sưa 100 tỷ đang "hấp hối"

Thời điểm gỗ sưa đang làm nóng thị trường lâm sản, cây sưa này đã có người trả giá tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Thành Trung
Thời điểm gỗ sưa đang làm nóng thị trường lâm sản, cây sưa này đã có người trả giá tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Thành Trung
Thời điểm gỗ sưa đang làm nóng thị trường lâm sản, cây sưa này đã có người trả giá tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Thành Trung
Lên top