Dân làng hùa nhau chặt phá rừng trồng của một hộ dân ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ phá hoại cây rừng của ông Phúc. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường vụ phá hoại cây rừng của ông Phúc. Ảnh: Trần Tuấn