Dân lại dựng lều chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Dân lại dựng lều chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát -Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Dân lại dựng lều chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát -Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Dân lại dựng lều chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát -Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Lên top