Dân kiện Chủ tịch huyện đòi bồi thường danh dự… 1.000 đồng

Một góc chợ Cái Tàu Hạ (ảnh: Internet)
Một góc chợ Cái Tàu Hạ (ảnh: Internet)
Một góc chợ Cái Tàu Hạ (ảnh: Internet)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top