Dẫn hiện trường: Con đường từ “bản năng” đến kỹ năng

Phóng viên Thảo Anh dẫn hiện trường trải nghiệm nắng nóng tại Hà Nội.
Phóng viên Thảo Anh dẫn hiện trường trải nghiệm nắng nóng tại Hà Nội.
Phóng viên Thảo Anh dẫn hiện trường trải nghiệm nắng nóng tại Hà Nội.
Lên top