Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Dân hiến 48.000 m2 đất xây dựng xã nông thôn mới

Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top