Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy

Ông Dan Hauer có những lời lẽ khiếm nhã khiến người dân bức xúc.
Ông Dan Hauer có những lời lẽ khiếm nhã khiến người dân bức xúc.
Ông Dan Hauer có những lời lẽ khiếm nhã khiến người dân bức xúc.
Lên top