Dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc: Cục CSGT mời Khá Bảnh làm việc

Nhóm Khá Bảnh dàn hàng ngang trên cao tốc.
Nhóm Khá Bảnh dàn hàng ngang trên cao tốc.
Nhóm Khá Bảnh dàn hàng ngang trên cao tốc.
Lên top