Dân Hà Nội thích thú ngắm thiên nga dưới nắng thu

Chiều thu tháng 8 trên hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiều thu tháng 8 trên hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiều thu tháng 8 trên hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lên top