Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân dùng tiền lẻ qua cầu Bến Thủy, trạm thu phí BOT phải thả cửa tự do