Dân dựng lán dưới giá rét, “canh” hiện trường xả thải nhà máy gỗ ở Hòa Bình

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, người dân lập lán trại ngày đêm "canh" hiện trường xả thải. Ảnh: Minh Nguyễn.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, người dân lập lán trại ngày đêm "canh" hiện trường xả thải. Ảnh: Minh Nguyễn.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, người dân lập lán trại ngày đêm "canh" hiện trường xả thải. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top