Dân đòi bồi thường 11 tỉ đồng/ha đất không giấy tờ: Dự án điện gió kêu cứu

Một dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào hoạt động. Ảnh: LC.
Một dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào hoạt động. Ảnh: LC.
Một dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào hoạt động. Ảnh: LC.
Lên top