Dẫn độ 380 người Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng lên cửa khẩu để bàn giao

14 xe chở 380 nghi phạm Trung Quốc đến cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn sáng 1.8.2019. Ảnh: P.V
14 xe chở 380 nghi phạm Trung Quốc đến cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn sáng 1.8.2019. Ảnh: P.V
14 xe chở 380 nghi phạm Trung Quốc đến cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn sáng 1.8.2019. Ảnh: P.V
Lên top