Dân di cư tự do tuy giảm nhưng tính phức tạp còn cao

Không ít dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bon sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: LX
Không ít dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bon sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: LX
Không ít dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bon sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: LX
Lên top