Dân đề nghị được bán cây sưa 100 tỷ sắp thành củi mục, chính quyền nói gì?

Cây sưa 100 tỷ có nguy cơ thành củi mục, người dân thôn Phụ Chính muốn được bán cây sưa này. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa 100 tỷ có nguy cơ thành củi mục, người dân thôn Phụ Chính muốn được bán cây sưa này. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa 100 tỷ có nguy cơ thành củi mục, người dân thôn Phụ Chính muốn được bán cây sưa này. Ảnh: Thành Trung
Lên top