Dân Đà Nẵng đã cơ bản "hết khát nước sinh hoạt"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top