Dân cư mạng bức xúc quán ăn đổ rác xuống suối Cam Ly Đà Lạt

Hình ảnh người phụ nữ đổ rác xuống suối Cam Ly (Ảnh: Cắt từ clip- nguồn Facebook)
Hình ảnh người phụ nữ đổ rác xuống suối Cam Ly (Ảnh: Cắt từ clip- nguồn Facebook)
Hình ảnh người phụ nữ đổ rác xuống suối Cam Ly (Ảnh: Cắt từ clip- nguồn Facebook)
Lên top