Dân bức xúc vì bị ruồi "tấn công"

Bẫy ruồi đen kín vì... ruồi.
Bẫy ruồi đen kín vì... ruồi.
Bẫy ruồi đen kín vì... ruồi.
Lên top