Dân bất an khi nhà ở chỉ cách khu xử lý rác thải... một bờ tường

Nhà máy xử lý rác xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Tô Thế
Nhà máy xử lý rác xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Tô Thế
Nhà máy xử lý rác xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Tô Thế
Lên top