Dân Áng Sơn "kêu trời" vì bụi: Lãnh đạo địa phương nói gì?

Tuyến đường nối từ cổng các nhà máy đến đường Hồ Chí Minh đầy bụi ô nhiễm, hư hỏng nặng và chưa được phép đấu nối hoạt động. Ảnh: Lê Phi Long
Tuyến đường nối từ cổng các nhà máy đến đường Hồ Chí Minh đầy bụi ô nhiễm, hư hỏng nặng và chưa được phép đấu nối hoạt động. Ảnh: Lê Phi Long
Tuyến đường nối từ cổng các nhà máy đến đường Hồ Chí Minh đầy bụi ô nhiễm, hư hỏng nặng và chưa được phép đấu nối hoạt động. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top