Đám tang nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: "Sao con bỏ mẹ mà đi!"

Học sinh trường Võ Thị Sáu đến thắp hương, nói lời tiễn biệt cô giáo.
Học sinh trường Võ Thị Sáu đến thắp hương, nói lời tiễn biệt cô giáo.
Học sinh trường Võ Thị Sáu đến thắp hương, nói lời tiễn biệt cô giáo.