Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa sinh viên Hoàng Đức Hải