Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Các công trình vi phạm trên đầm Ô Loan lần lượt được cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Nhiệt Băng
Các công trình vi phạm trên đầm Ô Loan lần lượt được cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Nhiệt Băng
Các công trình vi phạm trên đầm Ô Loan lần lượt được cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top