Dầm mình hàng giờ dưới nắng rát để "vớt lộc trời" dưới đáy sông Lam

Anh Toản phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới sông để cào "lộc trời". Ảnh: Trần Tuyên
Anh Toản phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới sông để cào "lộc trời". Ảnh: Trần Tuyên
Anh Toản phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới sông để cào "lộc trời". Ảnh: Trần Tuyên
Lên top