Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho trên 10,6 triệu lượt người

BHXH TP.Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
BHXH TP.Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
BHXH TP.Hà Nội phối hợp với Bưu điện Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top