Đảm bảo khoảng cách 1m giữa khách tham quan tại đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức tham quan theo quy trình giãn cách với số lượng có hạn, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa các khách tham quan. Ảnh: Anh Tú.
Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức tham quan theo quy trình giãn cách với số lượng có hạn, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa các khách tham quan. Ảnh: Anh Tú.
Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức tham quan theo quy trình giãn cách với số lượng có hạn, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa các khách tham quan. Ảnh: Anh Tú.
Lên top