Đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Tăng cường kiểm tra dọc hành lang tuyến cấp cho các trạm biến áp trọng điểm. Ảnh Hoa Việt Cường
Tăng cường kiểm tra dọc hành lang tuyến cấp cho các trạm biến áp trọng điểm. Ảnh Hoa Việt Cường
Tăng cường kiểm tra dọc hành lang tuyến cấp cho các trạm biến áp trọng điểm. Ảnh Hoa Việt Cường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top