Đảm bảo cho học sinh an toàn trong mùa lũ

Học sinh vùng đầu nguồn ĐBSCL đi xuồng đến lớp. Ảnh: P.V
Học sinh vùng đầu nguồn ĐBSCL đi xuồng đến lớp. Ảnh: P.V