Đảm bảo cấp điện an toàn cho đêm Noel và Tết Dương lịch 2018

Tiến hành kiểm tra trạm biến áp 110kV cấp điện cho các trọng điểm đảm bảo điện
Tiến hành kiểm tra trạm biến áp 110kV cấp điện cho các trọng điểm đảm bảo điện
Tiến hành kiểm tra trạm biến áp 110kV cấp điện cho các trọng điểm đảm bảo điện
Lên top