Đắk Nông: Xẻ suối, lấp dòng trong lòng danh thắng di tích quốc gia

Thác Đray Sáp bị tác động thô bạo để làm du lịch. Ảnh: HL
Thác Đray Sáp bị tác động thô bạo để làm du lịch. Ảnh: HL
Thác Đray Sáp bị tác động thô bạo để làm du lịch. Ảnh: HL
Lên top