Đắk Nông: Thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm

Nhiều lãnh đạo cao nhất tại thị trấn Đắk Mâm bị kỷ luật.
Nhiều lãnh đạo cao nhất tại thị trấn Đắk Mâm bị kỷ luật.