Đắk Nông: Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử

Đắk Nông sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử.
Đắk Nông sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử.
Đắk Nông sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử.
Lên top