Đắk Nông phong tỏa một trụ sở UBND xã để phòng dịch COVID-19

Lên top