Đắk Nông: Mang văn hóa tiết kiệm điện đến từng trường học

Giáo viên cùng ngành điện tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến các em học sinh về hành động tiết kiệm điện.
Giáo viên cùng ngành điện tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến các em học sinh về hành động tiết kiệm điện.
Giáo viên cùng ngành điện tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến các em học sinh về hành động tiết kiệm điện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top