Đắk Nông: Kỷ luật chủ tịch xã để xảy ra nhiều sai phạm

Nhiều diện tích rừng tại tiểu khu 1685 tại xã Quảng Sơn bị nhiều đối tượng lấn chiếm, trồng hoa màu, cây nông nghiệp.
Nhiều diện tích rừng tại tiểu khu 1685 tại xã Quảng Sơn bị nhiều đối tượng lấn chiếm, trồng hoa màu, cây nông nghiệp.
Nhiều diện tích rừng tại tiểu khu 1685 tại xã Quảng Sơn bị nhiều đối tượng lấn chiếm, trồng hoa màu, cây nông nghiệp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top