Đắk Nông: Không tăng nặng mức kỷ luật cán bộ để mất rừng

Nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị phá có trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng.
Nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị phá có trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng.
Nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị phá có trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top