Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đắk Nông: Huyện bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định

UBND huyện Đắk Song bổ nhiệm cán bộ, viên chức không đủ tiêu chuẩn.
UBND huyện Đắk Song bổ nhiệm cán bộ, viên chức không đủ tiêu chuẩn.