Đắk Nông giảm giá điện đợt 4 cho khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19

PC Đắk Nông đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân.
PC Đắk Nông đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân.
PC Đắk Nông đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân.
Lên top