Đắk Nông: Đầu tư công trình cấp điện gần 1 tỷ đồng để đón tết

Ngành điện Đắk Nông vừa đóng điện tạm cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm khai thông đường hành lang
chiến lược Bắc - Nam tại bon Cây Xoài.
Ngành điện Đắk Nông vừa đóng điện tạm cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam tại bon Cây Xoài.
Ngành điện Đắk Nông vừa đóng điện tạm cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam tại bon Cây Xoài.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top