Đắk Nông: Đảm bảo nguồn điện phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020

Công ty Ðiện lực Đắk Nông đảm bảo nguồn điện phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020.
Công ty Ðiện lực Đắk Nông đảm bảo nguồn điện phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020.
Công ty Ðiện lực Đắk Nông đảm bảo nguồn điện phục vụ tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020.
Lên top