Đắk Nông cử 11 y, bác sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Lên top