Đắk Nông: Chặt phá rừng thông lấy đất sản xuất

Rừng thông qua xã Trường Xuân liên tục bị triệt hạ, đầu độc. Ảnh: HL
Rừng thông qua xã Trường Xuân liên tục bị triệt hạ, đầu độc. Ảnh: HL
Rừng thông qua xã Trường Xuân liên tục bị triệt hạ, đầu độc. Ảnh: HL
Lên top